Mobilny domek na przyczepie


PRZYCZEPA


Przed zakupem przyczepy warto poświęcić chwilę czasu i porządnie przestudiować związane z tym wątkiem zagadnienia. To może uchronić nas przed ewentualnością przykrych niespodzianek na drodze, bądź w trakcie kontroli drogowej i uniknąć niepotrzebnych kosztów, zmartwień.

Tematy jakie należy sprawdzić to: obowiązujące przepisy Kodeksu drogowego, specyfikacja techniczna przyczepy, którą zamierzamy kupić oraz dane w dowodzie rejestracyjnym samochodu, którym chcemy ciągnąć przyczepę.


Przyczepa wg. Kodeksu Drogowego


Przyczepa jest to „pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem”;

W kodeksie drogowym pojawiają się dwie znaczące definicje czyli DCM -dopuszczalna masa całkowita oraz RCM – rzeczywista masa całkowita.
DCM jest to największa możliwa, określona właściwymi warunkami technicznymi, masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.
RMC jest to masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem zmierzona w trakcie kontroli.

 

  • przyczepa o DCM mniejszej niż 750 kg- tzw. przyczepa lekka nie posiadająca hamulca najazdowego.
  • przyczepy o DMC powyżej 750 kg muszą być obowiązkowo wyposażone w hamulec najazdowy.

 


Jakie prawo jazdy?


1. Kategoria B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia pojazdu (zespołu pojazdów- auto+ przyczepa) o DMC wynoszącej 3,5 tony.

DMC przyczepy w tym zestawie nie może być większa niż 750 kg.

W tym przypadku należy też sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu, jaką przyczepę może on pociągnąć.

Jeśli zestaw auto + przyczepa przekroczy 3,5 tony to prawo jazdy kat.B nie wystarczy aby go poprowadzić. Ta kategoria nie nada się do ciągnięcia przyczepy kempingowej.

2. Uprawnienie B96

Uprawnienie B96 jest to dodatkowe uprawnienie (na które należy zdać egzamin podobny do tego na kategorię B+E) dające możliwość kierowania zespołem pojazdów o DMC nie większej niż 4250 kg. Należy w tym przypadku pamiętać, iż auto podpięte do przyczepy musi mieć masę co najmniej o 1/3 większą niż wynosi masa przyczepy.

Jeśli zestaw- auto o wadze 3,5 tony, i przypniemy dodatkowo przyczepę lekką 750 kg, zestaw taki ma masę równą 4250 kg.

3. Kategoria B+E

Prawo jazdy kategorii B+E daje jeszcze większe możliwości transportowe. Dokument upoważnia do prowadzenia pojazdu o DMC do 3,5 tony i jednocześnie ciągnięcia przyczepy o masie nie większej niż 3,5 tony. Czyli zestaw pojazdów może mieć maksymalnie w sumie 7 ton!


Jakie warunki trzeba jeszcze spełnić?


1. Rzeczywista masa całkowita RMC przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o DMC mniejszej niż 3,5 t lub autobus, nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

– samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%;

2. Długość zespołu 2 pojazdów (dotyczy auta + przyczepy) nie może przekraczać 18,75 m.
Ważne abyśmy też pamiętali, że masa przyczepy musi być mniejsza od masy ciągnącego ją pojazdu a jeżeli w dowodzie rejestracyjnym wartość masy przyczepy jest większa niż wpis w rubryce O.2 -maksymalna masa całkowita przyczepy.

3. Maksymalna szerokość pojazdu: 2,55m, maksymalna wysokość: 4m.


Jakie są ograniczenia w prędkości jazdy?


Przepisy o ruchu drogowym regulują prędkość jazdy z przyczepą.
Obszar zabudowany – max.60km/h
Droga jednojezdniowa poza obszarem zabudowanym- max. 70 km/h
Droga dwujezdniowa poza obszarem zabudowanym- max. 80 km/h
Droga ekspresowa jednojezdniowa – max. 80 km/h
Droga ekspresowa dwujezdniowa, autostrada – max. 80 km/h.

 

Tekst: Ija Tinyhouse.pl

Fotografie: Licencja: CC0 Public Domain

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *