Budowa domu do 35m2 bez pozwolenia na budowę

Marzy Ci się Tiny House? a może chcesz wybudować mały dom do 35m2? Krok po kroku przedstawiamy sposoby na legalną wobec Prawa Polskiego budowę małego domku…

1. BUDYNEK GOSPODARCZY lub REKREACJI INDYWIDUALNEJ

Zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga: – wolno stojący, parterowy budynek gospodarczego w tym garaż, altana, przydomowy ganek i oranżeria (ogród zimowy) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni działki;

– wolno stojący, parterowy budynek rekreacji indywidualnej, (potocznie letniskowy- czyli do okresowego wypoczynku) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 powierzchni działki;

 W tych przypadkach na podstawie procedury zgłoszenia możemy wybudować dowolny budynek gospodarczy, garaż, altanę, przydomowy ganek, oranżerię, domek letniskowy o ile spełnimy kilka zasad: 1. musi być to budynek wolno stojący (wyjątek stanowią ganek i oranżeria, które muszą być przydomowe), 2. parterowy czyli jednokondygnacyjny- co nie oznacza, że nie może mieć antresoli , 3. powierzchnia zabudowy czyli po obrysie zewnętrznym tego budynku powinna być maksymalnie 35m2. Taki budynek, może być wybudowany w dowolnej technologii (np. murowanej, lekkiej szkieletowej), może mieć dowolne fundamenty np. żelbetowe, oraz może być podłączony–np. do kanalizacji, wody, prądu itd.

2. ALTANA DZIAŁKOWA

Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528) posiadając działkę na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych możemy wybudować altanę działkową i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Przez pojęcie altany należy rozumieć: „wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich”, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. Nie można zapomnieć o powiadomieniu na piśmie zarządu ROD, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię, wysokość i usytuowanie altany względem granic działki. Odległość altany od każdej granicy działki nie może być mniejsza niż 3 m.

3. BUDYNEK TYMCZASOWY

Prawo Budowlane pozwala również na stawianie „tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu”

Chcąc zastosować tę metodę, należy zadbać by obiekt nie posiadał fundamentów oraz stałych podłączeń (kanalizacji, wody, prądu). Może to być drewniany domek lub kontener postawiony na bloczkach betonowych, albo tzw. domek holenderski, przyczepa, barakowóz. Chęć postawienia takiego budynku należy zgłosić do urzędu. Jeśli po 30 dniach nie dostaniemy odmowy, co oznacza akceptację, możemy zacząć budowę lub użytkowanie.

Ta metoda ma jeden znaczący minus jeśli chcemy użytkować dany obiekt dłużej. A mianowicie: zgłoszenie jest ważne tylko 180 dni- po tym terminie należy obiekt rozebrać, albo usunąć. Samo „przemieszczanie” obiektu po działce nie rozwiązuje sprawy! W praktyce można by zastosować takie działanie: zgłoszenie na 180 dni, po upływie terminu przestawienie domku na inne miejsce i ponowne zgłoszenie na 180 dni i tak w kółko (opłata skarbowa za zgłoszenie 17 zł- 2018r).

4. DOM MOBILNY – POJAZD

Jeżeli obiekt nie jest powiązany trwale z gruntema jest zarejestrowany w wydziale komunikacji, to jest wyłącznie traktowany jako POJAZD. W takim wypadku nie jest obiektem budowlanym. Tyczy się to zarejestrowanych przyczep, motor-home, przyczep kempingowych, kamperów. Takie pojazdy fabrycznie przystosowane są do tymczasowego mieszkania, a jednocześnie można się nimi przemieszczać z miejsca na miejsce.

Jeśli zamarzy nam się przeróbka busa na kampera musimy pamiętać o tym, że stan techniczny pojazdu musi odpowiadać temu co mamy wpisane w dowodzie rejestracyjnym. Więc zabudowując busa nie powinniśmy zmieniać jego parametrów technicznych. Poważniejszą przebudowę pojazdu najlepiej zlecić firmie mającej odpowiednie uprawnienia. Niezbędne będzie zatwierdzenie stanu pojazdu przez stację diagnostyczną. Jeśli samochód pozytywnie przejdzie badania to dopiero wtedy można udać się do wydziału komunikacji, aby auto przerejestrować na kampera. Kampery rejestrowane są w Polsce jako pojazdy specjalne i mają tańsze OC niż samochody osobowe.

4a. DOM MOBILNY- TINY HOUSE

Tiny House to zwykle mały domek budowany na przyczepie. Jeśli przyczepa jest zarejestrowana w wydziale komunikacji to Tiny House traktowany powinien być przez urząd jako pojazd. Taki rodzaj domku sprawdzi się jeśli nie mamy stałego miejsca pobytu i raz na jakiś czas trzeba zmienić lokalizację, albo gdy chcemy go komuś wypożyczyć. Mobilny Tiny House nie jest przeznaczony do podróżowania ze względu na wysokie spalanie paliwa oraz dyskomfort ciągnięcia domku, który zwykle jest mało opływowy w kształcie.

Proces budowy Tiny House zaczynamy od kupna odpowiedniej przyczepy. Więcej na temat przyczep piszę tutaj. Opcja samodzielnej budowy przyczepy wiąże się z długim i kosztownym procesem homologacji  i jest sensowna tylko jeśli chcesz się tym zająć zawodowo. Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie konkretnego producenta przyczep, albo kupno używanej przyczepy. Należy dobrać parametry przyczepy do wagi domku, który chcemy na niej wybudować. Masa przyczepy razem z domkiem musi być mniejsza od masy ciągnącego ją pojazdu (z wyjątkiem pojazdów 4×4). Trzeba mieć też na uwadze, że wymaganym dokumentem upoważniającym do prowadzenia pojazdu o DMC do 3,5 tony i jednocześnie ciągnięcia przyczepy o masie nie większej niż 3,5 tony jest prawo jazdy kategorii B+E. Wymiary i waga Tiny House są ograniczone wg. Prawa o ruchu drogowym i Dyrektywa 2007/46/WE.

Uwaga! Pojazdy mechaniczne podlegają rejestracji, przeglądom technicznym i obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (wyj. stanowią pojazdy historyczne). Wszelkie zagadnienia związane z pojazdami reguluje w Polsce Prawo o ruchu drogowym i Dyrektywa 2007/46/WE.

5. DOMEK NA WODZIE

Jako dom na wodzie może nam posłużyć przycumowana na przystani łódź lub barka, albo odpowiednio skonstruowany budynek posadowiony na pływakach. Do tego rodzaju budowli nie odnoszą się przepisy Prawa budowlanego tylko Prawa wodnego. Jeśli korzystamy z wód publicznych, należy zwrócić się do właściwego starosty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (maks. na 20 lat). Oczywiście trzeba zadbać o odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne takiego domu oraz alternatywne, ekologiczne instalacje (prąd można czerpać z brzegu, gaz z butli, ale na wodę i ścieki potrzebne są odpowiedniej wielkości zbiorniki). Taki „dom” w razie potrzeby można przetransportować, a w przypadku powodzi po prostu unosi się na wodzie. Minusem jest fakt, że nie można się na takiej barce zameldować.

6. DOMEK NA DRZEWIE

Domek na drzewie nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia bowiem nie jest trwale związany z gruntem. Taki domek budujemy w technologii drewnianej, szkieletowej wykorzystując jako podporę grupę nadających się do tego drzew. Jeśli dysponujemy odpowiednim drzewostanem nasz domek na drzewie może składać się nawet z kilku pomieszczeń na różnych wysokościach połączonych przejściami. Taki domek nie może mieć typowych przyłączy instalacji (kanalizacji, wody, prądu). Ale zawsze można zastosować alternatywne instalacje np. panele fotowoltaiczne, zbiorniki na wodę, toaletę kompostującą.


Tekst: Ija TINYHOUSE.PL

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane-  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

Dyrektywa 2007/46/WEhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=PL

Prawo o ruchu drogowym  – https://prawooruchudrogowym.pl

Więcej o homologacji – http://www.pimot.eu

Prawo wodne – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001121„>

2 thoughts on “Budowa domu do 35m2 bez pozwolenia na budowę

 1. Mam dwa pomysły. Dużą działkę można podzielić na dwie mniejsze. Wtedy budynek tymczasowy można przemieszczać co pół roku z jednej działki na drugą. Jak? Sami wykombinujcie. Drugi pomysł. Trwająca kilkadziesiąt lat budowa wodnej barki mieszkalnej na swojej działce… )
  Komentujcie i kombinujcie

 2. Sama jestem zainteresowana zamieszkaniem w tiny house – znalazłam artykuł z 2016 r. – chodzi o orzeczenie sądu uznającego przyczepę campingową jako tymczasowy obiekt budowlany:

  „Umieszczenie przyczepy kempingowej na nieruchomości i wykorzystywanie jej do celów mieszkalno-rekreacyjnych powoduje, że nie pełni już ona funkcji pojazdu, lecz wyłącznie mieszkalną. Zarejestrowanie przyczepy umożliwia legalne poruszanie się po drogach publicznych. Nie wyłącza natomiast uznania jej za tymczasowy obiekt budowlany, jeżeli została posadowiona na nieruchomości w celu zamieszkiwania całorocznego, okresowego czy rekreacyjnego – orzekł WSA (…)
  sygnatura akt: II SA/Gd 49/16”

  źródło: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/311229967-Pozwolenie-na-budowe-do-mieszkania-w-przyczepie.html

  Wydaje się ze jednak najrozsądniejsze jest zgłoszenie Tiny house na kołach jako budynku gospodarczego lub rekreacji indywidualnej ( ale ten termin zakłada przebywanie w domku sezonowo, jednakże „sezonowość” chyba nie jest prawnie zdefiniowana)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *